Sverre Molandsveen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

29.11.2004–17.10.2005

Politisk rådgiver

13.04.2004–29.11.2004

Politisk rådgiver

for statsråd Dørum, Odd Einar

Justis- og beredskapsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

30.06.2003–14.09.2003