Sylvia Brustad

Tidligere roller:

Konstituert statsråd

Fiskeri- og kystdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

02.10.2009–20.10.2009

Statsråd

20.06.2008–20.10.2009

Konstituert statsråd

Arbeids- og administrasjonsdepartementet - Jens Stoltenbergs første regjering

05.10.2001–19.10.2001

Konstituert statsråd

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs første regjering

07.06.2000–31.12.2000