Tarjei Skirbekk (A)

Tidligere roller:

Vanlig

24.04.2009–30.05.2011