Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Frp)

Nåværende rolle:

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Amundsen, Per-Willy

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.12.2016–17.01.2018

Vikar

for statsråd Solvik-Olsen, Ketil

Samferdselsdepartementet - Erna Solbergs regjering

15.08.2016–20.10.2016

Vanlig

for statsråd Solvik-Olsen, Ketil

Samferdselsdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.11.2015–15.08.2016