Terje Halleland (Frp)

Tidligere roller:

Vikar

for statsråd Dale, Jon Georg

Landbruks- og matdepartementet - Erna Solbergs regjering

18.04.2016–30.04.2017