Terje Halstein Risholm

Tidligere roller:

Vanlig

03.11.1990–29.02.1992

Vanlig

10.04.1987–16.10.1989