Thorhild Widvey (H)

Tidligere roller:

Kulturminister

Kulturdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–16.12.2015

Kulturministeren har ansvar for kulturpolitikk, tros- og livssynssaker, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forhold til frivillig sektor.

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–17.10.2005

Vanlig

for statsråd Petersen, Jan

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

31.01.2003–18.06.2004

Vanlig

for statsråd Ludvigsen, Svein

Fiskeridepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

14.06.2002–31.01.2003