Tine Sundtoft (H)

Tidligere roller:

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet - Erna Solbergs regjering

01.01.2014–16.12.2015

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Klima- og miljøminister

Miljøverndepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.