Tove Kari Viken

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

19.11.1997–17.03.2000