Torild Lien Utvik

Tidligere roller:

Personlig sekretær

17.10.1979–03.10.1980

Personlig sekretær

23.01.1978–17.10.1979