Tor Mikkel Wara

Nåværende rolle:

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister

Justis- og beredskapsdepartementetErna Solbergs regjering

04.04.2018–

<p>Tor Mikkel Wara har ansvar for politikken knyttet til justis, samfunnssikkerhet og beredskap, asyl og innvandring.</p>