Tone Bratteli

Tidligere roller:

Vanlig

05.04.1988–16.10.1989

Personlig sekretær

09.05.1986–05.04.1988

Personlig sekretær

04.02.1981–14.10.1981

Personlig sekretær

01.11.1980–04.02.1981

Personlig sekretær

01.01.1972–18.10.1972