Tone Skogen

Nåværende rolle:

Vanlig

for statsråd Brende, Børge

UtenriksdepartementetErna Solbergs regjering

07.08.2015–

Tidligere roller: