Tor Halvorsen

Tidligere roller:

Statsråd

Sosialdepartementet - Trygve Brattelis andre regjering

06.09.1974–15.01.1976

Statsråd

Sosialdepartementet - Trygve Brattelis andre regjering

16.04.1974–06.09.1974

Statsråd

Miljøverndepartementet - Trygve Brattelis andre regjering

16.10.1973–06.09.1974