Torbjørn Mork

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Højdahl, Odd

Sosialdepartementet - Trygve Brattelis første regjering

19.03.1971–18.10.1972