Torun Dramdal (Sp)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Bondevik, Kjell Magne

Utenriksdepartementet - Jan P. Syses regjering

01.01.1990–03.11.1990

Vanlig

23.10.1989–31.12.1989