Tord Lien (Frp)

Tidligere roller:

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–20.12.2016

Olje- og energiministeren skal sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene i landet.