Trygve Lie

Tidligere roller:

Statsråd

20.01.1964–12.10.1965

Utenriksminister

Utenriksdepartementet - Einar Gerhardsens andre regjering

05.11.1945–02.02.1946

Utenriksminister

Utenriksdepartementet - Einar Gerhardsens første regjering

25.06.1945–05.11.1945

Statsminister

Statsministerens kontor - Johan Nygaardsvolds regjering

16.04.1942–07.07.1942

Utenriksminister

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

21.02.1941–25.06.1945

Utenriksminister

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

19.11.1940–21.02.1941

Utenriksminister

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

12.04.1940–14.04.1940

Statsråd

Forsyningsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

02.10.1939–21.02.1941