Trond Prytz

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Dørum, Odd Einar

Justis- og beredskapsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–17.10.2005