Trond Giske

Tidligere roller:

Statsråd

20.10.2009–16.10.2013

Konstituert statsråd

Justis- og beredskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

27.02.2009–29.03.2009

Konstituert statsråd

Barne- og likestillingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

15.02.2008–29.02.2008