Vidar Helgesen (H)

Tidligere roller:

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–17.01.2018

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Statsråd

Statsministerens kontor - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–16.12.2015

Statsråd ved Statsministerens kontor med ansvar for samordning av EØS- og EU-saker i Utenriksdepartementet - også stabssjef ved Statsministerens kontor.

Vanlig

19.10.2001–17.10.2005