Vidkunn Hveding (H)

Tidligere roller:

Statsråd

Olje- og energidepartementet - Kåre Willochs regjering

14.10.1981–08.06.1983