Vanja Stenslie Krakk (Sp)

Tidligere roller:

Vanlig

01.01.1999–17.03.2000