Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Tidligere roller:

Statsråd

Kulturdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–31.12.2001