Vidkun Abraham Lauritz Quisling

Tidligere roller:

Ministerpresident (NS)

Statsrådsekretariatet/Regjeringssekretariatet NS - Johan Nygaardsvolds regjering

01.02.1942–08.05.1945

Statsråd

Forsvarsdepartementet - Jens Hundseids regjering

14.03.1932–03.03.1933

Statsråd

Forsvarsdepartementet - Peder Kolstads regjering

12.05.1931–14.03.1932