Wenche Fone

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

for statsråd Bondevik, Kjell Magne

Statsministerens kontor - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

04.08.2003–17.10.2005