Widar Skogan (KrF)

Tidligere roller:

Personlig sekretær

01.01.1990–03.11.1990

Personlig sekretær

19.10.1989–31.12.1989