Yngve Johan Slettholm

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Haugland, Valgerd Svarstad

Kulturdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–31.12.2001