Historisk arkiv

- Vi må tenke nytt for å skape verdier for morgendagens samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Regjeringa har store forventninger til verdiskaping fra marin bioprospektering, og bevilger i år ca 30 mill kr til FoU som ledd i satsingen på marin bioprospektering. Fem millioner kroner av disse øremerkes den marine biobanken Marbank, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Hun åpnet den internasjonale konferansen om bioprospektering under Bioprosp 2009 i Tromsø i dag.

 - Regjeringa har store forventninger til verdiskaping fra marin bioprospektering, og bevilger i år ca 30 mill. kr til FoU som ledd i satsingen på marin bioprospektering. Fem millioner kroner av disse øremerkes den marine biobanken Marbank, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Hun åpnet den internasjonale konferansen om bioprospektering under Bioprosp 2009 i Tromsø i dag.

Statsråden la til at regjeringa er innstilt på å støtte samarbeidet mellom miljøene i Tromsø, Umeå og NTNU med 35 millioner kroner.  

De arktiske havområdene med ekstreme temperaturer og lysforhold har ført til utvikling av organismer med unike egenskaper som kan utnyttes til ulike formål innenfor medisin, mat, fôr og miljøvennlige prosesser. Ved å kombinere Norges lange tradisjon med å høste biologiske ressurser fra havet og vår kompetanse innenfor marin og bioteknologisk forskning, mener regjeringa at Norge har et godt utgangspunkt for å utforske og utnytte denne artsrikdommen.  

Basert på regjeringas strategi for marin bioprospektering, vil regjeringa tilrettelegge for at verdiskapingspotensialet realiseres. Strategien er en viktig del av regjeringas Nordområdestrategi. De fire departementene Nærings og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet sammen med Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet har nå satt i gang arbeidet med strategien som skal legges fram senere i år. 

Strategien vil dekke prosessen fra innsamling og lagring (biobank), forskning og til kommersialisering av forskningsresultater. Strategien vil være nasjonal, men bygge på de sterke miljøene som eksisterer og der Tromsø vil ha en viktig rolle. 

- For å lykkes er det behov for et samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet mellom universitetsmiljøene i Tromsø og Trondheim med universitetet i Umeå er et godt eksempel på dette, sa statsråd Helga Pedersen.

 

Til toppen