- En livsnerve for vekst og utvikling i landsdelen

Olje- og energiminister Tord Lien deltok torsdag på startskuddet for byggingen av kraftledningen mellom Ofoten og Balsfjord. Denne ledningen vil når den står ferdig gi et viktig bidrag til forsyningssikkerheten i Nord-Norge.

- Ledningen vil gi sårt tiltrengt styrking av forsyningssikkerheten – en livsnerve for ytterligere næringsutvikling og vekst i landsdelen. Derfor er det en glede for meg å være til stede under startskuddet for byggingen av Ofoten-Balsfjord, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Foruten statsråden holdt også styreleder i Statnett, Kolbjørn Almlid, en tale under markeringen på Kvandal stasjon, utenfor Narvik i Nordland.

Ved ferdigstillelse vil ledningen strekke seg 150 kilometer gjennom syv kommuner i to fylker.

Olje- og energiminister Tord Lien under markeringen av byggestarten for kraftledningen Ofoten-Balsfjord. (Foto: EBM/OED)
Rallarkoret "Sleggeklang" bidro med passende musikk i anledning byggestarten. (EBM/OED)
Olje- og energiminister Tord Lien fikk også overrakt en rallarhatt av styreleder i Statnett, Kolbjørn Almlid,i etterkant av innlegget sitt. (EBM/OED)
Til toppen