- Fundamentet for fremtidens kraftsystem legges i dag

Olje- og energiminister Tord Lien innledet i dag på Statnetts Høstkonferanse i Nydalen i Oslo. Tema for årets konferanse var ”et kraftsystem i endring”.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet i dag på Statnetts Høstkonferanse i Nydalen i Oslo. Tema for årets konferanse var ”et kraftsystem i endring”. 
 
- Endringer – både i Norge og Europa påvirker kraftsystemet, og fører til utfordringer. For å sikre strøm til enhver tid også i fremtiden, må vi ha et kraftsystem som kan håndtere disse på en best mulig måte, sier olje- og energiminister Tord Lien.
 
Statsråden tok også opp endringene som skjer i de europeiske energimarkedene, utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia, vannkraftens avgjørende rolle i norsk kraftforsyning samt den kommende energimeldingen. 
 
- Kraftressursene våre har vært avgjørende for norsk verdiskaping, velferd og vekst i over hundre år. Slik vil det også være i fremtiden. Det forutsetter et fortsatt trykk på utbygging av ny fornybar energi, og det forutsetter en kontinuerlig jobb med nett og infrastruktur, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet på Statnetts høstkonferanse (OBE/OED)

 

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med konsernsjef i Statnett Auke Lont. (OBE/OED)


 

 
Til toppen