- Hammerfest er et godt eksempel

Olje-og energiminister Tord Lien besøkte mandag Hammerfest. Under besøket var statsråden på LNG-anlegget på Melkøya og Polarbase. Han besøkte også Hammerfest Videregående Skole.

- Olje- og gassindustrien har vært lenge i Nord-Norge, og vi ser positive ringvirkninger på land. Det er Hammerfest et godt eksempel på. Både folketallet og næringslivet vokser, mye på grunn av aktiviteten til havs, sier olje- og energiminister Tord Lien.

På Melkøya fikk statsråden en orientering om driften av gassfeltet Snøhvit, og om petroleumsaktiviteten i Nord-Norge.

Unge lokale ansatte fortalte om hvordan de via driften på Melkøya har fått relevante jobber i sitt eget nærområde.

Hammerfest videregående skole er den nest største i fylket, og har energiutvikling som et spesielt satsingsområde. Derfor har skolen i dag et tett samarbeid med petroleumsnæringen.

Statsråden fikk siden omvisning på Polarbase litt utenfor Hammerfest sentrum. Dette er en viktig forsyningsbase som støtter opp om petroleumsaktiviteten til havs. 

Olje- og energiminister Tord Lien på Melkøya, her sammen med (f.v.) Nora Iselin Trøftenhagen, ordfører Alf E. Jacobsen og Franz Møller (foto: EBM/OED).
Olje- og energiminister Tord Lien besøkte også Hammerfest VGS i dag (foto: EBM/OED).

Til toppen