- Herlig å ha en jobb å gå til

Statsråd Robert Eriksson varsler nye tiltak for å få mennesker med hull i CV-en bort fra trygd og over i arbeid. Nyheten ble offentliggjort under to bedriftsbesøk i Nord-Trøndelag.

Bilde av arbeids- og sosialminister obert Eriksson og Bjarne Brøndbo.
Foto: ASD

Med vernehjelm på hodet fikk statsråden en innføring i hvordan Bjarne Brøndbo (t.h.) jobber og tenker. – Alle mennesker har et talent. Vi ønsker å gi flere med hull i CV-en muligheten til å komme i arbeid, sier statsråden. 

Onsdag 3. desember satte statsråd Robert Eriksson kurs mot hjemfylket Nord-Trøndelag, der han gjennomførte to bedriftsbesøk i henholdsvis Grong og Skage i Namdalen. Ved bilforretningen og verkstedet Namsen Auto i Grong fikk ministeren gleden av å møte 24 år gamle Steffen Johansen. Unggutten havnet i rullestol etter en fallskjermulykke i 2006. Takket være velvillighet ved det lokale Nav-kontoret og arbeidsgiveren i Grong fikk bilforretningen tilpasset lokalene sine slik at det ble mulig for Steffen å jobbe.

-Det er herlig å ha en jobb å gå til. Noe å stå opp om morgenen til. Livet mitt har blitt mye bedre takket være at Namsen Auto tilpasset arbeidsplassen slik at jeg kan jobbe her, sier Steffen.

Namsen Auto fikk støtte fra  Nav og hjelpemiddelsentralen til å investere i en spesialbygd vareheis. På den måten kan Steffen ta ansvar for delelageret på verkstedet, bestille og returnere bildeler og holde bilmekanikerne med nødvendig utstyr.

Nytt inkluderingstilskudd

Måten arbeidsgiver og NAV har tilrettelagt for Steffen er helt i statsrådens ånd:

- I hele mitt politiske liv har det vært en viktig ambisjon å legge forholdene til rette for at flere med funksjonshemninger kommer ut i arbeidslivet. Jeg har møtt mange arbeidsgivere som ikke tør og som bare ser problemer, forteller Eriksson, som hadde med seg gode nyheter til Grong:

- Regjeringens politikk på arbeidsmarkedsområdet handler om å gjøre det mindre risikofylt for arbeidsgiverne å ta sjansen på folk med hull i cv-en. Vi foreslår nå et nytt inkluderingstilskudd hvor arbeidsgiver får dekket utgifter for arbeidssøkere som trenger tilrettelegging.

Det nye og forenklede tilretteleggingstilskuddet erstatter dagens tre tilretteleggingsordninger for arbeidssøkere. Forslaget til endringer ble presentert i den nye stortingsmeldingen ”Fra trygd til trygg jobb”, som arbeids- og sosialministeren la frem sist fredag.

-Vi bruker i dag nesten 190 mill kroner på en driftstilskuddsordning til arbeidsgivere som ikke er innrettet mot tilrettelegging. I fremtiden vil vi bruke omlag 200 millioner kroner direkte innrettet mot å tilrettelegge arbeidssituasjonen for arbeidssøkere som trenger riktig tilrettelegging for å komme inn i og forbli i arbeidslivet.  

Varig lønnstilskudd

Bedriftsbesøk nummer to gikk til bilopphuggeriet Bil1Din og daglig leder Bjarne Brøndbo. Den kjente DDE-vokalisten har i samarbeid med NAV tatt inn flere arbeidstakere som på grunn av hull i CV-en (eller mangel på CV) ikke har fått seg jobb andre steder. Ifølge Brøndbo fungerer disse helt utmerket i jobben, noe som gleder statsråd Robert Eriksson:

- Regjeringen vil at flere arbeidsgivere skal ta sjansen på folk med hull i CV-en og folk med usikker, variabel eller nedsatt produktivitet. Da må vi redusere den risikoen arbeidsgiverne opplever når de skal ansette, understreker han.

- Derfor foreslår vi en ny og varig lønnstilskuddsordning for dem som står aller lengst unna arbeidslivet og som står i fare for å bli uføre. Vi ønsker å heve kompensasjonsnivået til arbeidsgiverne fra 60 prosent til 75 prosent av lønnskostnadene for personer med nedsatt arbeidsevne. I tillegg vil vi gjøre lønnstilskudd enklere å bruke for både NAV og arbeidsgivere.

Positiv Brøndbo

På tross av dokumentert god effekt, har bruken av lønnstilskudd hatt begrenset omfang. Det ønsker Eriksson å endre på:

- Forskning viser at ingen arbeidsmarkedstiltak er mer effektive for å få arbeidssøkere i arbeid enn lønnstilskudd. Vår politikk er å ha mer av det som virker, fastslår han.

Bjarne Brøndbo mener det nye og varige lønnstilskuddet er godt nytt for landets arbeidsgivere.

- Jeg vet ikke hvordan varig lønnstilskudd vil fungere i praksis, men det høres ut til å være en bedre ordning enn vi har i dag, sier han.

Opptak av pressekonferansen 5. desember om tiltak for å få flere i jobb:Til toppen