- Norsk teknologi er etterspurt i Myanmar

I forbindelse med det offisielle statsbesøket til Myanmar denne uken møtte statssekretær Kåre Fostervold landets energiminister U Zayar Aung. Han ble også orientert om planene til flere norske energibedrifter som er involvert i ulike teknologiprosjekter i det sørasiatiske landet.

I forbindelse med det offisielle statsbesøket til Myanmar denne uken møtte statssekretær Kåre Fostervold landets energiminister U Zayar Aung. Han ble også orientert om planene til flere norske energibedrifter som er involvert i ulike teknologiprosjekter i det sørasiatiske landet.
 
Aung er ansvarlig for olje- og gasssektoren i Myanmar, og besøkte Norge senest i august i forbindelse med årets ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger. I selve møtet trakk Fostervold fram den norske erfaringen med forvaltningen av petroleumssektoren, og vektla spesielt betydningen av den norske teknologiklyngen innen offshore leverandørindustri.
 
I tillegg til møter med myndighetene, traff også Fostervold flere norske energibedrifter som jobber med ulike teknologiprosjekter i Myanmar. En av bedriftene han traff var Eltek – en av verdens største aktører innen strømforsyning til telekom-sektoren. De jobber blant annet med å legge forholdene til rette for at folk på landsbygda i Myanmar får tilgang til både strøm og mobiltelefoni. 
 
- Det er svært positivt at norske bedrifter kan selge løsninger i markeder som står ovenfor store utfordringer med elektrifisering. Det er også viktig at dette skjer på en miljøvennlig og fremtidsrettet måte, sier statssekretær Kåre Fostervold.
 
Fostervold var også på befaring av kraftforsyningen i Yangon, Myanmars største by. Storbyen med 7 mill innbyggere har en gammel og nedslitt energiinfrastruktur. Besøket ga derfor et godt innblikk i utfordringene som Myanmar står overfor i kraftsektoren. Det norske teknologiselskapet Jacobsen Elektro er nå i sluttfasen av forhandlingene om å rehabilitere tolv transformatorstasjoner i Yangon. Oppgraderingene vil øke kapasiteten til å ta i mot mer kraft fra nye produksjonsanlegg, og er derfor et viktig bidrag til å legge til rette for fornybarprosjekter.
 
- Jeg er glad for å se at norske selskaper er konkurransedyktige og villige til å satse internasjonalt. Effektforbedringer fra oppgraderingsprosjekter er et verdifullt bidrag. Det er viktig å tenke helhetlig i energiplanleggingen, sier Fostervold.
 
Fostervold møtte også fredsprisvinner Aung San Suu Kyi under sitt besøk til Myanmar.

Statssekretær Kåre Fostervold og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, (Johansen/OED)
I møte med Myanmars energiminister U Zayar Aung. Foto: Johansen/OED
På befaring av trafostasjoner i Yangon. (Johansen/OED)
Til toppen