- Stort potensial for vannkraft og petroleum i Myanmar

Statssekretær Kåre Fostervold besøker denne uken Myanmar som en del av en norsk næringslivsdelegasjon som også inkluderer Kongeparet og utenriksminister Børge Brende. Vannkraft og petroleum var blant temaene som ble diskutert.

I møter med president U Thein Sein og parlamentspresident U Shwe Mann kom det klart fram at Myanmar ser på Norge som en viktig og kompetent aktør for å få fart på utnyttelsen av landets store petroleums- og vannkraftressurser.

Fostervold talte også til seminarer i regi av INTSOK og INTPOW, i tillegg til at han hadde et bilateralt møte med assisterende minister for elektrisk kraft, U Maw Thar Htwe.

- Det er svært interessant å få et godt innblikk i de mulighetene Myanmar har når det gjelder utnyttelsen av sine naturressurser som vannkraft og petroleum. I mine samtaler har jeg lagt vekt på viktigheten av forutsigbare rammevilkår for investerer, at ressursene utnyttes bærekraftig og at fordelene kommer hele folket til gode, sier statssekretær Fostervold.

En rekke norske selskaper fra blant annet leverandørindustri for både petroleumsvirksomheten og kraftproduksjon deltok i delegasjonen.

- Det at så mange norske selskaper er en del av dette statsbesøket betyr at Norge har konkurransedyktig og etterspurt kompetanse innen både teknologi og forvaltning av naturressurser, avslutter Fostervold.

INTSOK er en norsk nettverksorganisasjon etablert i 1997 for å internasjonalisere norsk petroleumsrettet leverandørindustri. INTPOW er den tilsvarende organisasjonen for å promotere samarbeid mellom norske og utenlandske aktører innen fornybarindustrien.

Kongeparet, utenriksminister Brende og Statssekretær Fostervold på besøk hos president U Thein Sein. (Johansen/OED)

 

Statssekretær Fostervold innledet på INTPOW sitt seminar i Myanmar. (Johansen/OED)
Myanmar har store muligheter for utnyttelse av sine naturressurser, deriblant vannkraft og petroleum. (Johansen/OED)

 

Til toppen