- Teknologi og forskning har vært helt avgjørende

Olje- og energiminister Tord Lien holdt tirsdag innlegg hos Det Norske Videnskaps Akademiet i anledning Vista-dagen i Oslo. Årets tema var samspillet mellom grunnforskning og industriell utvikling med utgangspunkt i petroleumsvirksomheten.

Olje- og energiminister Tord Lien holdt tirsdag innlegg hos Det Norske Videnskaps Akademiet i anledning Vista-dagen i Oslo. Årets tema var samspillet mellom grunnforskning og industriell utvikling med utgangspunkt i petroleumsvirksomheten.
 
- Historien om norsk olje- og gass er historien om å flytte grenser. Det er historien om mennesker, kompetanse og naturressurser og hvordan dette eventyret ble skapt. Helt sentralt i dette eventyret står teknologi, forskning og utvikling, sier olje- og energiminister Tord Lien. 
 
Statsråd Lien tok også opp noe bakgrunnen til hvorfor petroleumsforskning er et viktig satsingsområde, selv om enkelte hevder slik forskning er lite fremtidsrettet. 
 
- Selv i de mest optimistiske fremtidsscenariene vil verden bruke mye olje og gass også i de kommende tiårene. Det etterspørres enorme mengder energi i takt med befolkningsvekst og velstandsutvikling. Norsk olje og gass gir derfor et viktig bidrag til en verden som både trenger mer energi, og som må ta hensyn til klima, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien holdt innlegg på Vista-dagen i Oslo (JMB/OED)
Til toppen