- Vannkraft er ryggraden i norsk kraftproduksjon

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet fredag Brokke Nord-Sør og Skarg kraftverk. Kraftverket og damanlegget bidrar til betydelig ny regulerbar vannkraft i Otravassdraget. Utbyggingen vil årlig gi om lag 175 gigawattimer (GWh) fornybar energi, nok til å dekke årsforbruket til rundt 9000 husstander.

- Mer vannkraft betyr mer produksjon av utslippsfri fornybar kraft. Det er bra for forsyningssikkerhet, bra for verdiskapning, bra for klima, Norge og Europa, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Otra Kraft DA står bak Brokke Nord og Sør og Skarg kraftverk. Utbyggingen er det største vannkraftprosjektet på Sørlandet siden 1995. Brokke Nord er en 10,8 km lang tunnel som skal føre vann til Dam Sarvsfossen. Utbygginga i Brokke Sør omfattar overføring av Bestelandså, Fjellskarå og Strendetjørnbekken via ein ny overføringstunnel på 7,8 km. Den nye overføringstunnelen skal så koplast på den eksisterande tilløpstunnel til Brokke kraftverk. Les mer om utbyggingen her (ekstern side).

- Utnyttelsen av Otravassdrageet til vannkraftproduksjon står det all ære av. Produksjonen her kommer både storsamfunn og utbyggingskommuner til gode. Bykle kommune hvor vi er i dag, og Valle kommune som også er berørt, er et gode eksempler i så måte, fortsetter Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien (nr 3 f.v) åpner damanlegget som demmer opp vann til Skarg kraftverk (foto: HSI/OED).

Til toppen