- Ansvarlige og innovative bedrifter nøkkelen til utvikling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Effektivt partnerskap mellom myndigheter, næringsliv og sivilt samfunn er helt nødvendig dersom vi skal nå målet om å utrydde fattigdom og sikre klimaet, sa statsministerErna Solberg på et næringslivsforum for utvikling i FN i dag.

De 9-årige journalistene Håkon og Sunniva fra Aftenposten junior fikk 19. juli 2016 en rundtur i FN-bygningen i New York med statsminister Erna Solberg. Her møter de generalsekretær Ban Ki-moon. Bak til venstre Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen. (Foto: David Shapiro/FN).

Statsminister Erna Solberg er i disse dager på FNs høynivåmøte om bærekraftig utvikling i New York. Næringslivsforumet (SDG Business Forum) samler ledere fra privat og offentlig sektor, samt ledere for FN-organisasjoner og sivilt samfunn. Deltakerne har diskutert hvordan privat sektor kan bidra til å oppfylle bærekraftsagendaen.
 
-Næringslivet er den avgjørende muskelen for å nå FNs bærekraftsmål. I dag har næringslivet presentert eksempler på hvordan bedrifter kan bidra til å oppnå de 17 bærekraftsmålene og det har blitt diskutert hvordan næringslivet kan være en pådriver for bærekraftig vekst – gjennom partnerskap, finansiering og innovasjon. Denne verdiskapningen må være lønnsom og anstendig for både bedrifter og samfunn, sa statsministeren.

I januar utnevnte FNs generalsekretær statsminister Erna  Solberg
til å lede FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene sammen med Ghanas president John Mahama.

Les statsministerens innlegg her.

Statsminister Erna Solberg i møte med FNs generalsekretær Ban Ki-moon 19. juli 2016, i FN-bygningen i New York. Ved statsministerens høyre side Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen. (Foto: Statsministerens kontor).