- Betydelig olje- og gassamarbeid med Brasil

Olje- og energiminister Tord Lien besøker denne uka Brasil. På agendaen er møter med brasilianske energimyndigheter og deltagelse på et olje- og gasseminar i hovedstaden Brasilia.

Kunnskap om norsk petroleumsforvaltning er etterspurt i Brasil. Der planlegges det nå oppdateringer i rammevilkårene for næringen, og i den sammenheng ble statsråd Lien invitert av brasilianske myndigheter for å dele norske erfaringer.

(Olje- og energiminister Tord Lien sammen med viseminister fra departementet for gruvedrift og energi, Paulo Pedrosa. Foto: OED)

Det er en stor ære å bli invitert til Brasil for å fortelle om norske erfaringer innen petroleumsforvaltning. Det skjer mye spennende i Brasil, og de har store ressurser offshore. Norge har gjennom sine 50 år med virksomhet på norsk sokkel mye å bidra med, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

Som en del av disse erfaringene, trakk Lien fram betydningen av en konkurransedyktig leverandørindustri. Rystad Energy lansrete nylig en studie om den internasjonale omsetningen til den norske petroleumsbaserte leverandørindustrien. Brasil var i 2015 det tredje største markedet for norsk leverandørindustri, med en omsetning på om lag 26 milliarder kroner.

Brasil er det største offshoremarkedet i verden og representerer derfor også store muligheter for den norske petroleumsbaserte leverandørindustrien. En positiv utvikling offshore i Brasil vil også kunne få betydning for norske arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

Til toppen