Israelske byggeplaner på Vestbredden øker konfliktnivået

- Jeg er svært bekymret over meldingene om at Israel legger 450 bosettingsenheter på Vestbredden ut på anbud. Uansett om dette er gamle eller nye planer er bosettingspolitikken i strid med folkeretten og undergraver mulighetene for en fredelig løsning på konflikten, sier utenriksminister Børge Brende.

Den israelske regjeringen kunngjorde i dag anbudbudsrunder for bygging av 450 nye boliger i bosettingene på Vestbredden. Samtidig ble en plan for utbygging av 93 nye boliger i Gilot, i Øst Jerusalem, lagt ut på høring.

Kunngjøringen av bosettingsutvidelsene kommer på et tidspunkt hvor forholdet mellom israelske og palestinske myndigheter er anstrengt. I januar holdt Israel tilbake overføringen av skatte- og avgiftsmidler som Israel samler inn på vegne av De palestinske selvstyremyndighetene. Disse midlene utgjør om lag to tredjedeler av Selvstyremyndighetens budsjett, og førte umiddelbart til kutt i utbetalinger av lønn til offentlig ansatte. 

- Jeg har advart sterkt mot alle tiltak som kan øke konfliktnivået. Situasjonen er allerede vanskelig på grunn av tilbakeholdelse av palestinske skatteinntekter og ikke minst treg gjenoppbygging av Gaza, sier Brende.

Til toppen