- Det grønne skiftet er i gang

Ti globale klimainitiativ kan bidra både til å sikre verden økonomisk vekst og til nesten hele utslippsreduksjonen som er nødvendig for å sikre klimaet.

Det viser den andre «New Climate Economy»-rapporten som lanseres i dag 7. juli. Rapporten gir positive signaler om at det globalt er mulig med økonomisk vekst, uten vekst i CO2-utslippene.Initiativene som beskrives vil innebære økt praktisk internasjonalt samarbeid mellom offentlige og private aktører, etter modell blant annet av fremgangen innenfor arbeidet for å redusere tropisk avskoging. Felles for initiativene er at de både vil gi reduserte klimagassutslipp, og sterkere, mer rettferdig og mer bærekraftig økonomisk vekst.

- Det grønne skiftet er i gang internasjonalt, men vi må gjøre mer, og vi må gjøre det raskere. Vi må bort fra myten om at klimautfordringen begrenser mulighetene for verdiskapning, og fastslå en gang for alle at kampen mot klimaendringer også er en kamp for utvikling og vekst. New Climate Economy viser hvordan investeringene kan vris i klimavennlig retning og samtidig fremme økonomisk vekst, sier statsminister Erna Solberg.

Den omfattende økonomiske studien gjort i en rekke land viser at hvis de ti foreslåtte klimainitiativene gjennomføres med kraft i perioden fram mot 2030 vil den globale oppvarmingen fortsatt kunne holde seg under FNs mål på to grader. Initiativene vil kunne bidra med opp til 96% av de utslippsreduksjonene som er nødvendige.

- Vi vil nå se på de konkrete tiltakene som er foreslått fra New Climate Economy-kommisjonen og på hvilken måte Norge kan bidra, Vi vil også bruke resultatene under internasjonale møter og forhandlinger i løpet av høsten, sier Solberg.

Grønt skifte i palmeoljebransjen.

Et av initiativene som foreslås er en styrking av det globale offentlig-private partnerskapet for redusert tropisk avskoging som ble lansert under klimatoppmøtet i New York City i september i fjor.

Et av eksemplene på et grønt skifte i verdensøkonomien er hentet fra nettopp dette partnerskapet. I Asia hogges ofte regnskogen for at det skal etableres palmeoljeplantasjer. I løpet av de siste to årene har selskaper som kontrollerer så mye som 90 prosent av verdens handel med palmeolje erklært at de skal få slutt på avskoging i sin produksjon.

- Det at det nettopp er palmeoljeindustrien, tradisjonelt en av «klimaverstingene», som har gått i bresjen for en grønn omstilling viser at forandring er mulig, til tross for at mye arbeid gjenstår. Dette er blant annet et resultat av New York-erklæringen om skog som ble lagt frem i FN i fjor høst. Jeg så selv hvordan dette fungerte på en god måte da jeg besøkte regnskogen på Sumatra i vår. Norge har vært ledende i dette arbeidet gjennom klima- og skogsinitiativet, og vi vil fortsette å arbeide for å få med større deler av privat sektor på denne nødvendige omstillingen, sier Solberg.

Også innen energisektoren skjer det et grønt skifte. Fornybar energi innen sol og vind er nå konkurransedyktig med fossilt brensel mange steder. Årlige investeringer i ren kraft overstiger investeringer i fossilt brensel.

Paris et viktig startpunkt.

I løpet av 2015 vil mange land legge frem sine klimamål for 2030. Dette er del av prosessen for å forhandle fram en ny internasjonal klimaavtale i Paris i desember 2015.

- Vi må være forberedt på at klimaavtalen i Paris ikke blir så ambisiøs som vi kunne ha ønsket. Men den blir startpunktet for en global innsats som må trappes opp i tiårene framover. Rapporten fra New Climate Economy gir oss et bedre grunnlag for hvordan den opptrappingen skal kunne skje, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Fakta

 • Det er Den globale kommisjonen for økonomi og klima som står bak rapporten ”New Climate Economy” som ble lansert i fjor. Denne andre rapporten lanseres 7. juli.
 • En rekke anerkjente forskningsinstitusjoner fra land og regioner som Kina, India, USA, Brasil, Europa og Afrika har arbeidet med rapporten. Norge er sammen med land som Indonesia og Sør-Korea et av de sju oppdragslandene for rapporten, og Norge støtter rapporten finansielt. 
 • Den andre New Climate Economy-rapporten viser blant annet at:
  - Den globale økonomien vokste med 3% i fjor, men at globale CO2-utslipp ikke økte.
  - Årlige investeringer i ren kraft overstiger investeringer i fossilt brensel.
  - Det globale markedet for lavutslippsløsninger er på 5,5 billioner dollar, og vokser med tre prosent hvert år.
  - Framvekst av flere initiativer, utviklingsbanker og finansieringsmekanismer, samtidig som vi har lave renter i mange land, gir en gyllen anledning til å investere i infrastruktur for lavutslipp.
  - Utstedelse av grønne investeringer, såkalte «grønne obligasjoner», for bærekraftig infrastruktur ble tredoblet siste år og utgjør nå 3,6 milliarder dollar.
Til toppen