Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

- En levende petroleumsprovins

Olje- og energiminister Tord Lien holdt onsdag åpningsinnlegget på Petro Harstad-konferansen 2015. Konferansen er en viktig møteplass for petroleumsnæringen i Nord-Norge. Temaet for årets konferanse var "Energi fra nord i et globalt perspektiv".

I innlegget sitt drøftet statsråden både det store bildet og markedsutsikter globalt, og situasjonen i petroleumsnæringen i Norge.

- Vi har noen grå skyer i horisonten. Vi har opplevd et markant fall i oljeprisen. Det har svekket lønnsomheten og ført til nedbemanninger og utsettelser. Dette skjer både i næringen i Norge og resten av verden. Samtidig vil jeg understreke at norsk sokkel kommer til å være lønnsom også i årene som kommer, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringen har i den 23. konsesjonsrunden utlyst nytt areal for første gang på over 20 år i Barentshavet sørøst. Samtidig er det foretatt en betydelig arealutvidelse i tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2015.

- For de som blir rammet av oppsigelser i næringen er det klart at dagens situasjon oppleves som alvorlig. Industrien må finne løsninger for å drive mer kostnadseffektivt. Jeg er sikker på at næringen vil komme styrket ut av dagens situasjon. Petroleumsindustrien er en syklisk næring, derfor må vi være langsiktige i vår oljepolitikk. Det har vi alltid vært, og det skal vi fortsette med. Olje og gass vil være en viktig del av den globale energimiksen i mange tiår framover, sier Lien.

Grunnsteinsnedleggelse

Tidligere på dagen deltok olje- og energiminister Lien på grunnsteinsnedleggelsen for bygget Statoil skal benytte som nytt regionskontor i Harstad. Bygget vil få 600 kontorplasser og er på om lag 11 000 kvadratmeter. Bygget skal stå ferdig i 2017.

- Dette bygget vil bidra med arbeidsplasser og aktivitet i Harstad og regionen. Dette signalbygget tror jeg være med på å gjøre folk i Harstad stolte av en næring vi med rette kan være krye av, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Levert-rapporten 2014

I forbindelse med Petro Harstad-konferansen la Kunnskapsparken i Bodø fram sin årlige Levert-rapport, Levert 2014. Rapporten dokumenterer utviklingen i omsetning og årsverk for petroleumsnæringen i Nord-Norge, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvor i Nord-Norge leveransene til petroleumssektoren har funnet sted. Olje- og energidepartementet har støttet arbeidet med rapporten økonomisk.

Med leveranser for 5,6 milliarder kroner opplevde leverandørene en vekst på nær 20 prosent fra 2013. Tallene for 2014 viser vekst i alle de tre nordnorske fylkene. Størst var veksten i Finnmark med 24 prosent, mens Nordland og Troms hadde vekst på henholdsvis 21 og 10 prosent. Målt i omsetning er Nordland fortsatt størst med 2,81 milliarder kroner, etterfulgt av Finnmark med 1,94 og Troms med 0,88 milliarder. For 2015 anslås det at man vil oppleve en nedgang i leveransene på i overkant av 13 prosent sammenlignet med 2014-tallene.

- Rapporten viser at petroleumsnæringen gir lokale ringvirkninger, verdiskaping og sysselsetting. De krevende tidene som bransjen er inne i vil merkes også i nord, men på lang sikt er det ikke tvil om at det vil være betydelig aktivitet knyttet til petroleumsvirksomheten i Nord-Norge, sier olje- og energiminister Lien.

Les rapporten her.

(Olje- og energiminister Tord Lien deltok på grunnsteinsnedleggelsen for bygget Statoil skal benytte som nytt regionskontor i Harstad. Foto: HSI/OED)

(Fra fremleggelsen av årets Levert-rapport. Fra venstre: Tom Steffensen og Carl Erik Nyvold fra Kunnskapsparken i Bodø. Foto: HSI/OED.)

 

Til toppen