- En spennende framtid i nord

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Barentshavskonferansen i Hammerfest. Sammen med sjefen med i det internasjonale energibyrået (IEA), Maria van der Hoeven, besøkte han også Snøhvitanlegget på Melkøya og var på båttur til innretningen som skal produsere olje fra Goliat-feltet.

I en fullsatt sal på Arktisk Kultursenter i Hammerfest vektla statsråden betydningen av petroleumsaktiviteten i nord.

I Norge har vi drevet petroleumsvirksomhet i Barentshavet i over 30 år. Som det første oljefeltet som settes i drift på norsk sokkel i Barentshavet representerer Goliat et viktig skritt i utviklingen av petroleumsvirksomheten i Nord-Norge og befester Barentshavet som en petroleumsprovins, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Som følge av olje- og gassaktiviteten er et stort antall servicebedrifter nå etablert i regionen. Store deler av leverandørkjeden, inkludert tunge internasjonale og nasjonale bedrifter, er representert, og bygger opp med personell og infrastruktur i byen.

Utlysing av TFO 2015

Statsråd Lien markerte også startskuddet for årets konsesjonsrunde i de geologisk kjente delene av norsk kontinentalsokkel (TFO 2015).

Historien har vist at TFO-rundene har vært svært viktige for verdiskapingen og aktivitetsnivået på norsk sokkel. Det gjelder også for denne runden. I disse dager er det akkurat 50 år siden den første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble utlyst, og det er derfor ekstra gledelig for meg å kunne markere startskuddet for TFO 2015 her i dag, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Les OEDs pressemelding om utlysningen av TFO 2015 her.

Utbygging av Castberg

Lien vektla også betydningen av en best mulig samfunnsøkonomisk løsning for Castberg-funnet.

Regjeringen er opptatt av å bidra til at den samfunnsøkonomiske beste utbyggingsløsningen for Castberg-funnet blir gjennomført. Det er viktig for ressursforvaltningen i Barentshavet og for arbeidsplasser, næringsutvikling og vekst i Finnmark og Nord-Norge. Vi ønsker å se på ordninger som legger til rette for at selskapene velger den beste helhetlige løsningen for Castberg, sier Lien

Etter deltagelsen på konferansen besøkte både statsråden og sjefen i det internasjonale energibyrået (IEA) først LNG-anlegget på Melkøya og deretter til Goliat som nå ligger rett utenfor Hammerfest.

Olje- og energiminister Tord Lien og IEAs direktør Maria van der Hoeven foran Goliat-plattformen utenfor Hammerfest.

Olje- og energiminister Tord Lien og IEAs direktør Maria van der Hoeven foran Goliat-plattformen utenfor Hammerfest (foto: OED).

 

Til toppen