- Energi, klima og fremtiden

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg var tirsdag i Trondheim hvor han hadde gleden av å treffe flere hundre elever fra ulike videregående skoler i området. Beskjeden var tydelig: Norge trenger flere som vil jobbe med fornybar energi i årene som kommer.

Mye av utfordringen i dag er å finne den rette balansen mellom verdens behov for energi, bruk av ulike energikilder, og reduksjon av klimautslipp. Det vi kan si helt sikkert er at vi vil trenge mer fornybar energi i framtiden. Derfor trenger vi også flere som vil jobbe med det, sier statssekretær Freiberg.

Freiberg la også vekt på at energisituasjonen er annerledes i mange land enn hva tilfellet er i Norge.

I Norge har vi fantastisk tilgang på ren og fornybar energi og vi mister sjelden strømmen. Ser vi ut i den store verden er bildet annerledes. Omtrent 1,3 milliarder mennesker har ikke tilgang til strøm. Det betyr at de ikke har leselys, og heller ikke strøm til komfyren. De mangler da selvfølgelig også ting vi tar for gitt som TV, radio, internett og mobiltelefon.

Senere på dagen besøkte også statssekretæren vannkraftlaboratoriet på NTNU. Der fikk han demonstrert det nyeste innen teknologi og forskning på Norges viktigste fornybare energiressurs.Freiberg

Statssekretær Freiberg talte om fornybar energi til en fullsatt sal Studentersamfundet i Trondheim. (Foto: HH/OED).

Statssekretæren besøkte også Vassdragslaboratoriet på NTNU. Fra venstre: Dekanus Ingvald Strømmen, statssekretær Freiberg og professor Leif Lia.