- Energimarkedene rundt oss er i endring

Olje- og energiminister Tord Lien gjestet Energi Norges Vinterkonferanse i Stockholm.

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for kraftbransjen i Norge, og representerer om lag 280 bedrifter som produserer, transporterer og selger strøm og varme.

- Store deler av kraftbransjen står ovenfor et betydelig investeringsløft – både innen nett og produksjon. Investeringer i fornybar energi er å ta bærekraftige valg for fremtiden. Samtidig ser vi en stadig økende oppmerksomhet og satsing på fornybar energi i Europa. Dette gir den norske kraftbransjen mange muligheter i årene som kommer, sier olje- og energiminister Lien.
 
Tidligere på dagen offentliggjorde statsråd Lien og Sveriges energiminister Baylan enighet om endringer i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Endringen innebærer at det felles målet i markedet økes med to terrawattimer (TWh) ved at Sverige ensidig øker sin kvoteforpliktelse. Samtidig forplikter Sverige seg til å fjerne elavgiftsunntaket for egenprodusert vind i Sverige for nye anlegg.
                                                                     
- Vi har hatt gode samtaler, og jeg er fornøyd med at Ibrahim Baylan og jeg har funnet fram til en løsning innenfor elsertifikatmarkedet som øker ambisjonsnivået for ordningen og gir likere rammevilkår i våre to land, sier Lien.

Enighet om endringer i elsertifikatavtalen.

(Olje- og energiminister Tord Lien i samtaler med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan. Til venstre ordstyrer Eivind Heløe. Foto: HSI/OED) 

Til toppen