- Energipolitikken må ha et langsiktig perspektiv

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet torsdag på Vinterkonferansen til Energi Norge i København. Årets vinterkonferanse har over 300 deltagere, og er en viktig møteplass for hele kraftbransjen.

Tittelen på innlegget til olje- og energiministeren var "Norsk energipolitikk mot 2030", og det var fire temaer som sto sentralt: Endringer som skjer nå, den kommende energimeldingen, infrastruktur og Nordens rolle i Europa.

- Det foregår nå større endringer i kraftbransjen enn på lenge. Lave kraftpriser presser lønnsomheten, forbruksmønstre endres, det kommer nye typer kraft inn i systemet og det er en rivende teknologisk utvikling. Samtidig skjer det viktige ting i Europa som påvirker oss. Alt dette krever at vi forbereder oss, sier olje- og energiminister Lien.

Om ikke lenge vil den varslede stortingsmeldingen om energipolitikken oversendes Stortinget. Den skal se energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling i sammenheng.

- I lys av de utfordringene og endringene energisektoren vil møte framover blir Energimeldingen et viktig dokument. Vi må innrette energisystemet slik at ressursene utnyttes best mulig, og skaper størst mulig verdier for samfunnet. Norge er helt i forkant i Europa når det gjelder å videreutvikle vårt kraftsystem. Det skal vi også være i fremtiden, sier Lien.(Olje- og energiminister Tord Lien på talerstolen under Energi Norges Vinterkonferanse i København. Foto: HSI/OED)