Ser behov for radikal forandring av EUs fiskeripolitikk

Det er behov for radikal forandring av EUs fiskeripolitikk, og i den nye fiskeripolitikken er det ikke rom for utkast av fisk. Det sier EUs fiskerikommisær Maria Damanaki. EU er i en prosess for å reformere sin felles fiskeripolitikk (CFP) og uttalelsen falt på en konferanse om reformen. Fiskeriråd Rune Dragset rapporterer.

Europakommisjonen, ved generaldirektoratet for fisk og maritime spørsmål (DG MARE), inviterte den 16. november til konferanse om reformen av Den felles fiskeripolitikk (CFP). Arrangementet hadde bred deltakelse fra Kommisjonen, EUs medlemsland, Europaparlamentets fiskerikomité, fiskerindustrien og NGOer.

Innlederne på konferansen (programmet finnes her) var representanter fra næringen som skulle fortelle den ”gode historien” fra det praktiske liv om hvordan man hadde løst problemstillinger knyttet til blant annet utkast, omsettelige fiskekvoter, akvakultur, satsing på kvinner i næringen, merkeordninger mv. Fra Danmark presenterte man et prosjekt hvor en hadde tatt i bruk omsettelige kvoter i en del av flåten, og hvordan dette hadde bidratt til en reduksjon i flåten og et mer bærekraftig fiskemønster. Fra Storbritannia fortalte man om hvordan utkast i fisket av rødspette på sørkysten av England hadde blitt redusert med gjennomsnittlig 56 prosent etter at fiskere selv hadde initiert et prosjekt for å endre fiskeredskap og garnstørrelse.

- Behov for radikal forandring
Størst spenning var likevel knyttet til om fiskerikommissær Maria Damanaki  ville komme med noen signaler om det videre arbeidet med CFP-reformen.

Fiskerikommissær Damanaki var klar i sin tale på konferansen (talen i sin helhet finnes her). EU kan ikke fortsette som før i fiskeripolitikken. Det er behov for radikal forandring. Damanki understreket at det ikke var et valg mellom jobber i fiskerisektoren og bærekraft. Bærekraftige fiskerier er grunnlaget for  øknomien i fiskerisektoren, og bærekraftige fiskerier må derfor være hovedmålet i fiskeripolitikken i EU, og vitenskap må være grunnlaget for forvaltningspolitikken, forklarte Damanaki. Utkast av fisk må også reduseres. I følge kommissæren kan det ikke være rom for utkast i den nye fiskeripolitikken. Videre må framtidig finansiell støtte til fiskeriene i EU støtte opp om bærekraftige fiskerier. Damanaki ble støttet opp av miljøkommissær Janez Potocnik (les Potocniks tale her). Miljøkommissæren påpekte at CFP i enda sterkere grad må veves inn i EUs miljøpolitikk. Det betyr at en må se målsettinger i fiskeripolitikken og miljøpolitikken i sammenheng.


Bærekraft og innovasjon
I oppsummeringen av konferansen konkluderte Ernesto Penas Lado (direktør i Kommisjonens generaldirektoratet for fisk og maritime spørsmål med at Kommisjonen hadde fått et tydelig signal om at bærekraft og innovasjon må være kjernepunkter i en ny fiskeripolitikk. Hovedlærdommen er at profitable fiskerier kan bare sikres ved langsiktig bærekraftig forvaltning. Dette måtte utvikles i tett konsultasjon med fiskerne selv, ifølge Penas Lado. Samtidig må en ny fiskeripolitikk bidra til å bygge nye holdninger i forhold til å etterleve fiskeriregelverket.

Reformforslagene fra Kommisjonen ventes å bli lagt fram i mai – juni neste år. Det er ventet at Kommisjonen vil legge fram en melding om Den felles fiskeripolitikken, en grunnforordning som utgjør kjernen i den nye CFP, en melding om EUs internasjonale fiskeriavtaler, et forslag til reform av den felles markedsordningen og forslag til det nye europeiske fiskerifondet, som skal innrettes mot å støtte CFP, EUs maritime politikk og akvakultur. 

Til toppen