- Gledelig med produksjonsstart på Fram C

Forekomsten Fram C øst ble satt i produksjon i går, 23. august. Fram C øst ble påvist i 2007 og ligger nord for Troll-feltet i Nordsjøen. Utvinnbare reserver er 2,9 millioner standard kubikkmeter olje og 1,6 milliarder standard kubikkmeter gass, til sammen 4,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Totale investeringer er ca. 600 millioner kroner.

Det er svært gledelig at produksjon fra Fram C øst nå har startet. Prosjektet har utnyttet eksisterende infrastruktur og samordningsmuligheter, med en hurtig og kostnadseffektiv utbygging som resultat. For å realisere potensialet på norsk sokkel er det viktig at små forekomster som Fram C øst blir bygget ut. Det gir betydelige investeringer, stor verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser. Også for Fram C øst ser vi resultater av arbeidet med å redusere utbyggingskostnadene på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Fram C øst bygges ut med en lang produksjonsbrønn boret fra den eksisterende Fram-brønnrammen. Brønnstrømmen sendes til Troll C, hvorfra gassen blir sendt til Kollsnes via Troll A og oljen til Mongstad.

Fram C øst ble innvilget fritak for innlevering av plan for utbygging og drift i mars 2016. Rettighetshavere i Fram C-Øst er operatør Statoil Petroleum AS (45 %), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (25 %), Engie E&P Norge AS (15 %) og Idemitsu Petroleum Norge AS (15 %).

Til toppen