- Gledelig produksjonsstart på Flyndre

Flyndre-feltet, som er operert av Maersk Oil, kom i produksjon 26. mars. Flyndre er et oljefelt som ble påvist i 1974, og ligger på grensen mellom britisk og norsk sokkel i den sørlige delen av Nordsjøen.

- Det er gledelig at Maersk nå har startet produksjon fra Flyndre. Utbyggingen av Flyndre er et godt eksempel på hvordan relativt små olje- og gassfunn kan bygges ut ved å utnytte tilgjengelig kapasitet i allerede eksisterende infrastruktur også på britisk side, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.  

Feltet er bygd ut som en havbunnsutbygging knyttet opp til Clyde-innretningen på britisk sokkel via en 25 km lang rørledning. Oljen blir videre transportert til Teeside-terminalen i Storbritannia. Flyndre er ventet å produsere opptil 10.000 fat oljeekvivalenter daglig, frem til 2023. Totale utvinnbare ressurser er om lag 19,2 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer er om lag 4,35 milliarder kroner. 

Partnere i Flyndre feltutviklingen er Maersk Oil UK Limited (65.941 pst.), Repsol Sinopec Resources UK Limited (22.739 pst.), Repsol Sinopec North Sea Limited (4.24 pst.), Maersk Oil Norway AS (6.255 pst.), Statoil Petroleum AS (0.471 pst.) og Petoro AS (0.354 pst.).

Til toppen