- Gode investeringsmuligheter i norsk kraft- og petroleumssektor

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet torsdag på Nordic Energy Summit i Oslo. Konferansen, som arrangeres av Swedbank, samler viktige finansaktører innen både kraft- og petroleumsbransjen for å diskutere aktuelle spørsmål.

I innlegget sitt vektla statsråden betydningen av langsiktighet i begge næringene.

Til tross for krevende tider er jeg optimistisk på vegne av framtiden til norsk petroleumsvirksomhet. Store områder er enda ikke utforsket, ressurspotensialet er godt og vi har mange spennende prosjekter på gang. Regjeringen bidrar gjennom stabile rammevilkår, støtte til forskning og utvikling og ved å tildele attraktive letearealer, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lien understreket at det også innen politikk for utvikling av fornybar energi er viktig å tenke langsiktig.

Vi skal også fortsette å legge til rette gjennom attraktive rammevilkår for investeringer i fornybar energi og infrastruktur. Vi vil eksportere kraft til Europa, men også bruke den til å utvikle både tradisjonelle og nye industrier i Norge, fortsetter Lien. 

(Olje- og energiminister Tord Lien i samtale med Lars Vikjord fra Swedbank. Foto: EBM/OED)